ReadyPlanet.com


ความรับผิดชอบการชดเชยสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุบัติเหตุจากการงาน โรคจากการทำงานที่ปี 2565 แห่งเวียด
avatar
Mavis


อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นเหตุการณ์แห่งหนฉับพลันและเป็นอันตรายซึ่งมีขึ้นระหว่างกระบวนการกระทำ ทำให้เกิดความเสียหายดามสุขภาพและชีวิตสรรพสิ่งพนักงาน ซึ่งข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยกันภาระผูกพันด้านแรงงาน

อุบัติเหตุขนมจากการทำงานดำรงฐานะเนื้อหาแห่งหนขาดไม่ได้แห่งกฎหมายแรงงานของประเทศส่วนใหญ่แห่งเวียดนามถือเป็นคว่ำจากการงานในกรณีต่อไปนี้: 

 • เทกระจาดเกิดขึ้นณช่วงเวลาดำเนินการ ที่ทำงาน;
 • คว่ำเกิดขึ้นนอกเวลาดำเนินการ นอกที่ทำงาน เมื่อดำเนินการตามคำร้องของเจ้านาย
 • อุบัติเหตุบังเกิดระหว่างทางเจียรและหวนกลับจากที่พักไปยังที่ทำงานของพนักงาน

ต้นเหตุของอุบัติเหตุจากการงานส่วนใหญ่ก่อเกิดจากความปลอดภัยในการงานที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าแหล่งแห่งเป็นอันตรายที่การผลิต ซึ่งส่งผลแจกความสามารถที่การทำงานลดลงหรือเจ้าหน้าที่เสียชีวิต

เพราะฉะนี้ นายจ้างจึ่งต้องรับผิดชอบที่การป้องกัน ชดใช้ จ่ายโสหุ้ยฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาล และค่าเหนื่อยตลอดเวลาการรักษากรรมกรที่ประสบอุบัติเหตุจากการงาน

พนักงานแห่งประสบอุบัติเหตุจากการทำงานมีสิทธิ์ได้รับการประกันสังคมตามบทบัญญัติสิ่งของกฎหมาย

ความเจ็บป่วยจากการทำงานในเวียดนาม ประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ

ความเจ็บป่วยจากการงานเป็นรูปพรรณของโรคของการประกอบอาชีพ ดังที่ปัจจัยแห่งหนเป็นพิษที่อาชีพตรงนั้น ๆ ได้กระเทือนร่างกายสรรพสิ่งพนักงานบ่อยครั้งและค่อยเป็นค่อยไปทำให้เกิดความเจ็บป่วย

โรคขนมจากการทำงานโปร่งชนิดเปล่าสามารถปกป้องให้หายขาดได้ความเจ็บไข้จากกิจธุระสามารถป้องกันได้

โจทย์โรคจากการทำงานครอบครองข้อกลุ้มใจของข้อบังคับของทั้งหมดประเทศจะอย่างไรก็ตาม ยังพ้นไปรายชื่อโรคภัยไข้เจ็บจากธุรกิจทั่วโลกแต่สารบาญโรคจากการทำงานในประเทศกระยาเลย อาจผิดแผกแตกต่างกันไปตามชั้นของเทคโนโลยีกับความสามารถทางเศรษฐกิจและสังคมสิ่งของแต่ละประเทศ

เนื่องจากกล่าวจากไปแล้ว องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) คว้ามีข้อตกลงหลายระบิว่าด้วยความเจ็บป่วยจากกิจธุระ โดยแบ่งโรคขนมจากการทำงานให้กำเนิดเป็น 29 หมวด โดยประกอบด้วยโรคจากการทำงานหลายร้อยประการ และงานชดเชยบุคลากรสำหรับความเจ็บป่วยจากธุรกิจ เช่น ข้อตกลงฉบับสถานที่ 18(1925) อนุสัญญาอย่างที่ 142 (1934) ข้อตกลงฉบับสถานที่ 121 (1964)

สาเหตุสรรพสิ่งโรคจากการทำงานเป็นส่วนใหญ่เกิดขนมจากสุขอนามัยในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรืออู่ที่เป็นพิษในภาวะแวดล้อมการทำงาน ผลที่ตามมาสรรพสิ่งซึ่งทำให้ความสามารถในธุรกิจลดลงหรือว่าพนักงานเสียชีวิต

ดังนั้นแล้วจึงเป็นความรับผิดชอบสิ่งของนายจ้างเสมอที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บจากงาน เช่น:

 • จ่ายค่าใช้จ่ายรีบด่วน ค่ารักษา และค่าจ้างทั่วระยะเวลาการดำรง
 • จ่ายค่าทดแทนให้กับพนักงานที่เป็นโรคจากงานตามกฎระเบียบ

ควรสังเกตว่าความของสารพิษเฉียบพลันกับกึ่งเฉียบพลันที่เกิดจากไอระเหยหรือสารเคมีสถานที่เป็นพิษในที่ที่ทำงานนับว่าเป็นอุบัติเหตุขนมจากการทำงาน

จดหมายเวียน 28/2021/TT-BLDTBXH

จดหมายเวียน 28/2021/TT-BLDTBXH แห่งหนกำหนดกำไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่แห่งหนประสบอุบัติเหตุด้วยกันความเจ็บไข้จากงานจักส่งผลในวันที่ 1 มีนาคม 2022 

หนังสือเวียนมีการแก้ไขนวชาตบริบูรณ์เกี่ยวพันระเบียบกล่าวถึงเทกระจาดขนมจากการงาน โรคภัยไข้เจ็บจากงาน พรรษา 2565 ถัดจาก

ความรับผิดชอบณงานชดใช้เทกระจาดขนมจากงานกับโรคภัยไข้เจ็บสรรพสิ่งงาน

ตามจดหมายเวียน 28/2021/TT-BLDTBXH ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุขนมจากธุรกิจที่เป็นเหตุให้ความเก่งกาจในที่ธุรกิจลดลงเพราะ5% ขึ้นไปหรือเสียชีวิตดังที่อุบัติเหตุจากธุรกิจแห่งไม่ไหวก่อเกิดขนมจากความผิดสรรพสิ่งพนักงานมนุชตรงนี้ทั้งปวง หรือว่าถ้าพนักงานมนุชตรงนั้นเป็นไข้อีกด้วยความเจ็บป่วยจากงานแห่งเป็นเหตุให้ความเก่งกาจแห่งการงานน้อยลง 5% หรือว่ามากกว่า ไม่ก็เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บจากธุรกิจระหว่างที่ปฏิบัติการมอบนายจ้างไม่ก็ก่อนกำหนดปลดเกษียณ ก่อนกำหนดลาออก ก่อนกำหนดขนไปทำงานแบ่งออกนายจ้างรายอื่นจักครอบครองค่าชดเชยตามนั้น ด้วยกันเจ้านาย กองกลางจักไม่อายที่ชดใช้ค่าเสียหายปันออกอายุมากคนงาน

หลักการทดแทนลงความว่า:

 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุขนมจากธุรกิจ จะมีงานชดใช้ค่าป่วยการตามช่วงเวลาตรงนั้นเพราะไม่สะสมอุบัติเหตุแห่งเคยชินบังเกิด
 • ดอกเบี้ยด้วยบุคลากรที่ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บจากธุรกิจจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้:

13;ทีแรกขึ้นอยู่กับชั้น (%) สรรพสิ่งความสามารถในกิจธุระลดลง (ตำแหน่งการเจ็บของร่างกาย) ที่งานสืบสวนครั้งแรก

13;ตั้งแต่ทีลำดับที่สองเป็นต้นไป โดยวิเคราะห์จากการเพิ่มพูน (%) ของความสามารถในงานสถานที่ลดลงเพื่อจะทดแทนส่วนแตกต่าง (%) ของความเก่งกาจณงานสถานที่ลดน้อยลงพอเปรียบกับผลการคาดคะเนครั้งล่าสุดทีล่าสุด

เนื่องด้วยปริมาณสมบัติไม่ก็ระดับดอก กรรมกรแห่งหนประสบอุบัติเหตุไม่ก็เจ็บไข้จากกิจธุระประกอบด้วยอำนาจมีกรรมสิทธิ์:

 • ค่าจ้างรายเดือนขั้นต่ำพอๆ กับ 30 จันทรา ด้วยว่าพนักงานที่มีความสามารถแห่งงานลดลง 81% ขึ้นไปหรือด้วยว่าญาติพี่น้องสรรพสิ่งบุคลากรแห่งหนตายขนมจากอุบัติเหตุจากการงานหรือว่าความเจ็บป่วยจากการงาน
 • เงินเดือนขั้นต่ำเท่าๆ กับ 1.5 จันทราด้วยว่าบุคลากรสถานที่มีความเก่งกาจในธุรกิจลดน้อยลงขนมจาก 5% ดำรงฐานะ สิบ%;ถ้าความเก่งกาจในที่ธุรกิจลดลงจาก สิบเอ็ด% ดำรงฐานะ 80% ทุกๆ 1% ที่เพิ่มพูน ค่าตอบแทนรายเดือน 0.4 ดวงจันทร์จะได้รับงานชดใช้ปันออกกับเจ้าหน้าที่

เงินอุดหนุนคว่ำขนมจากกิจธุระด้วยว่าเจ้าหน้าที่

สมมติว่าเสาะแสวงตัวการสรรพสิ่งพลิกคว่ำจากงานด้วยกันรวมความคว้าว่าก่อกำเนิดขนมจากความผิดของบุคลากรแห่งหนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดติดตามข้อยุติสรรพสิ่งรายงานการซักคว่ำขนมจากกิจธุระ กรรมกรแห่งหนมีความสามารถณกิจธุระลดน้อยลง 5% ขึ้นไป หรือไม่ก็คนในครัวเรือนสิ่งของบุคลากรจบชีวิตตามที่เทกระจาดจากการงานตรงนั้นจักมีสิทธิ์เงินอุดหนุนขนมจากเทกระจาดขนมจากงาน

ครั้นก่อกำเนิดพลิกคว่ำขนมจากงาน เงินสนับสนุนดังที่กล่าวมาแล้วจักถูกจ่ายแจกเพื่อขณะตรงนั้นคุณค่าสมมติว่าจักไม่ไม่ผิดนำเจียรนับรวมด้วยว่าเทกระจาดครั้งก่อนหมดด้วยกัน

เงินสนับสนุน ระดับคุณค่าหากว่าจะเป็น:

 • เงินเดือนขั้นต่ำ 12 เดือนด้วยว่าพนักงานที่ประกอบด้วยความสามารถในงานลดลง 81% ขึ้นไปหรือไม่ก็สำหรับญาติสิ่งของพนักงานที่จบชีวิตจากอุบัติเหตุขนมจากการทำงาน
 • อย่างน้อยก็เท่ากับครอบครองเงินเดือน 0.6 เดือนเพราะด้วยพนักงานที่ประกอบด้วยความสามารถในงานลดลงจาก 5% เป็น 10%;หากความสามารถในการทำงานลดลงจาก 11% เป็น 80% ให้คำนวณตามสูตร: เบี้ยเลี้ยงสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถในการทำงานลดลงมากกว่า 10% = ชั้นค่าตอบแทนสำหรับผู้สถานที่มีความสามารถในที่การทำงานลดลงมากกว่า 10%x 0.4

เอกสารการชดเชยและเงินสนับสนุนสำหรับลูกจ้างแห่งหนประสบอุบัติเหตุและโรคภัยจากการงาน

สำหรับลูกจ้างสถานที่มีสิทธิมีกรรมสิทธิ์เงินชดเชยจากพลิกคว่ำจากการทำงานและระบบเบี้ยเลี้ยง เจ้านายมีหน้าที่จัดทำเอกสารรวมถึงเอกสารดังต่อไปนี้ตามข้อ 1 ข้อ 6 ของจดหมายเวียน 28:

ก) รายงานการซักถามอุบัติเหตุจากกิจธุระ, รายงานการประชุมเพื่อประกาศทูลของทีมซักอุบัติเหตุจากงานระดับรากหญ้า, จังหวัดหรือทีมสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงานระดับกลางๆ

b) บันทึกการประเมินทางการแพทย์หรือไม่ก็อัตราการเจ็บทางร่างกายสาเหตุจากอุบัติเหตุจากกิจธุระ) หรือบันทึกเจาะจงการเสียชีวิตสรรพสิ่งพนักงานของหน่วยงานนิติเวชหรือการรุ่งเช้าการเสียชีวิตเพราะว่าศาลสำหรับกรณีที่ขาดหายไป

c) คำตัดสินของนายจ้างในที่เรื่องค่าชดเชยกับค่าเผื่ออุบัติเหตุจากการทำงาน (ติดสอยห้อยตามแบบในภาคผนวก II แห่งหนออกในหนังสือเวียน 28)

d) ประกาศนียบัตรงานเกิดคว่ำดำรงฐานะตัวหนังสือระหว่างทางจากไปด้วยกันหวนกลับ (ถ้าหากประกอบด้วย) เพื่อกรณีที่เจาะจงวางณหัวข้อ c เรื่อง 5 มาตรา 35 สรรพสิ่งเทศบัญญัติว่าด้วยสวัสดีด้วยกันอาแม่ชีวอท้องนาม้าจุดสำคัญสรรพสิ่งคำยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรคำอธิบายเพิ่มเติมติดสอยห้อยตามแบบพิมพ์ในที่ภาคผนวก IV แห่งหนออกแห่งจดหมายเวียน 28

ด้วยว่าบุคลากรที่ประกอบด้วยอำนาจถือสิทธิ์แนวทางงานทดแทนโรคภัยขนมจากธุรกิจ นายมีหน้าแห่งทำเอกสารรวมถึงงานพิมพ์ดังนี้ติดตามข้อคิดเห็น2 ประเด็น 6 สรรพสิ่งหนังสือเวียน 28:

ก) หนังสือโรคภัยขนมจากงานของบุคลากรตามกฎหมายปัจจุบัน

b) บันทึกสรรพสิ่งหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์เกี่ยวพันงานตายสิ่งของบุคลากรเนื่องจากงานดำรงชีพโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ก็รายงานการประมาณทางการแพทย์ (งานพิมพ์ขีดคั่นระดับสิ่งของงานตัดทอนความเก่งกาจณธุรกิจสาเหตุจากความเจ็บไข้ขนมจากธุรกิจ) และข้อยุติสิ่งของที่ประชุมงานพิจารณาอนามัยนาย

c) การตกลงใจของนายจ้างณคดีค่าชดเชยเกี่ยวกับความเจ็บไข้ขนมจากการงาน(ทำติดตามต้นร่างณภาคผนวก III แห่งให้กำเนิดณหนังสือเวียน 28)

เอกสารกอปรครอบครอง 3 พวกโดยชุดจักจำหน่ายดังนั้น

 • เจ้านายหยุดกลุ่ม
 • คนงานสถานที่เกิดอุบัติเหตุขนมจากการงานหรือว่าโรคภัยจากการทำงาน (หรือไม่ก็สกุลของกรรมกรที่เสียชีวิตจากการทำงานคว่ำหรือว่าความเจ็บป่วยขนมจากกิจธุระ) หยุดไว้เอ็ดพวก
 • หนึ่งคณะมอบส่งจากไปอีกทั้งกรมกำลังแรงงาน ผู้เป็นอัมพาตที่สงคราม และการงานเข้าสังคมในพื้นที่แห่งหนสถานประกอบการ หน่วยงาน ไม่ก็หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานใหญ่อยู่ใน 10 ทิวากาลนับตั้งแต่วันที่ออกลูกคำวินิจฉัยค่าทดแทนชดใช้ด้วยว่าอุบัติเหตุขนมจากกิจธุระ โรคภัยไข้เจ็บขนมจากธุรกิจ หรือไม่ก็เงินช่วยเหลือเทกระจาดขนมจากการงาน


ผู้ตั้งกระทู้ Mavis (unableweapon20-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2022-09-08 10:24:13


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล