ReadyPlanet.com


ประกันสุขภาพฉบับแรกที่เราเลือกได้ง่ายๆ แค่เข้าใจกรมธรรม์ก่อนซื้อเท่านั้น
avatar
Luckymoon


ซื้อแล้วต้องอ่าน กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนไหนสำคัญบ้าง "

เมื่อเราซื้อประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นประกันประเภทไหน ก็จะได้รับเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือ กรมธรรม์ (policy) เอกสารตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยืนยันสิทธิ์ รับรองการคุ้มครองตลอดอายุสัญญาที่เราได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย การอ่านกรมธรรม์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แม้ตัวแทนประกันจะอธิบายดีแล้วแต่เนื้อหาในกรมธรรม์จะเป็นเนื้อหาอย่างละเอียด ถ้าไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดอาจทำให้เราเสียผลประโยชน์เองได้

กรมธรรม์คืออะไร สำคัญอย่างไร

กรมธรรม์ คือเอกสารสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้ประกันภัยสามารถเป็นบุคคล หรือนิติบุคคล (บริษัท มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ) ถูกใช้เป็นหลักฐานการรับประกันภัยว่า บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงิน หากเกิดเหตุที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ตัวเอกสารกรมธรรม์จะมีการระบุเงื่อนไขข้อตกลง ความเสี่ยง รายละเอียดความคุ้มครอง ค่าลดหย่อน การยกเว้น จำนวนเงินเอาประกันภัย และค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่าย

กรมธรรม์ ประกันสุขภาพ  health insurance policy 3 ส่วนสำคัญในกรมธรรม์ที่ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น

ข้อมูลในเอกสารกรมธรรม์จะระบุรายละเอียดสำคัญหลายอย่างทั้งทางฝั่งบริษัทประกันภัยและข้อมูลของผู้เอาประกันภัย ซึ่งส่วนที่สำคัญสามส่วนที่ไม่ควรมองข้ามมีดังนี้

1.ส่วนแรกของกรมธรรม์ประกันภัย หรือส่วนสรุปข้อมูล

มีข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ผู้เอาประกันเข้าใจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้อย่างรวบรัด โดยทั่วไปส่วนสรุปข้อมูลในกรมธรรม์ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้เอาประกัน มักประกอบไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทของประกัน เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต

ข้อมูลส่วนผู้เอาประกันภัย ส่วนนี้จะระบุรายละเอียดส่วนตัวของผู้เอาประกันและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด ช่องทางการติดต่อ ฯลฯ

ระยะเวลาคุ้มครอง เนื้อหาระบุระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ รายละเอียดกรณีมีการต่ออายุกรมธรรม์ และเงื่อนไขการต่ออายุ

รายละเอียดเบี้ยประกัน เนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนเบี้ยประกัน การชำระค่าเบี้ยประกัน ระยะเวลาในการชำระเบี้ย และช่องทางการชำระเงินต่าง ๆ

สิ่งที่ประกันคุ้มครอง ส่วนนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโรคที่คุ้มครอง อุบัติเหตุที่คุ้มครอง และเงื่อนไขในการเรียกร้องความคุ้มครองที่เกิดขึ้น เป็นต้น

อ่านบทความเพิ่มเติมคลิก >>  กรมธรรม์ประกันสุขภาพ

เปรียบเทียบประกันสุขภาพ

2.ส่วนผลประโยชน์และการคุ้มครอง

ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราควรศึกษาอย่างละเอียด เพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดเนื้อหาจะเป็นข้อมูลในส่วนผลประโยชน์และความคุ้มครอง มีการแจกแจงรายละเอียดผลประโยชน์ วิธีการเรียกร้องสินไหมทดแทน เงื่อนไขที่บริษัทจะให้คุ้มครองและไม่คุ้มครอง รวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ในการรับผลประโยชน์หากเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในความคุ้มครอง ในส่วนนี้เราจะทราบว่า เราจะได้รับผลประโยชน์ในเหตุการณ์อะไรบ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่ และต้องใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

3.ส่วนตารางเบี้ย

ส่วนสุดท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย จะเป็นส่วนของตารางเบี้ยหรือตารางมูลค่าเงิน ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายเพื่อรับความคุ้มครอง โดยมีการคำนวณจากเพศ อายุ และแผนที่เลือก การจ่ายเงินอาจแบ่งเป็นค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือน 3 เดือน 6 เดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

กรมธรรม์เป็นเอกสารสำคัญที่ระบุรายละเอียดทั้งหมดของความคุ้มครอง มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย ผู้เอาประกันจึงควรอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลในกรมธรรม์อย่างละเอียด หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเงื่อนไขการคุ้มครองใด ๆ ควรติดต่อสอบถามกับบริษัทประกันเพื่อความชัดเจน

ทำเรื่องประกันสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายๆ คลิก สวัสดีดอทคอม  ประกันสุขภาพออนไลน์ คุ้มครองครบ จบที่เดียว สวัสดีดอทคอม โทร 02 098 599

 ผู้ตั้งกระทู้ Luckymoon (reluckymoon-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-12-22 13:46:21


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล