ReadyPlanet.com
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ article

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศาลกรมหลวงชุมพร

   ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นทึ่ตั้งอนุสรณ์สถานของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งบริเวณหาดทรายรีเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ โดยศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศเหนือของหาดทรายรี สามารถขับรถยนต์ขึ้นไปถึงได้ ตัวศาลอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเล เป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้ชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าว เป็นสถานที่ที่ชาวชุมพรรวมไปถึงทหารเรือให้ความศรัทธาและเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

   เรือรบหลวงชุมพร ตั้งอยู่เชิงเขาก่อนถึงทางขึ้นศาลฯ เรือรบหลวงชุมพรเป็นเรือตอปิโดขนาดใหญ่ ยาว 68 ม.กว้าง 6.55 ม. ต่อในประเทศอิตาลี ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2481 ซึ่งในอดีตกรมหลวงชุมพรได้ทำหน้าที่คุ้มกันเรือลำเลียงทหารนาวิกโยธินขึ้นบก ลาดตระเวนตรวจชายฝั่ง กวาดทุ่นระเบิดและป้องกันการโจมตีและยกพลขึ้นบกของฝ่ายข้าศึก ภายหลังปลดระวางเมื่อวันที่ 26 พฤษจิกายน พุทธศักราช 2518 กองทัพเรือจึงได้มอบเรือรบหลวงชุมพร ให้จังหวัดชุมพรนำมาจอดที่หาดทรายรี ในปีพุทธศักราช 2522 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่บิดาแห่งทหารเรือไทย ซึ่งบริเวณที่จัดแสดงเรือรบหลวงชุมพรเทคอนกรีตเป็นลานกว้างรอบลำเรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้และนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แต่ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปบนเรือ

ประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

   พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ เป็นเจ้านายพระองค์แรก ที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือ จากประเทศอังกฤษ โดยพระองค์ทรงมีจุดประสงค์อันแรงกล้าที่จะฝึก ให้ทหารเรือไทยสามารถเดินเรือทะเลได้อย่างชาวต่างประเทศ และ สามารถทำการรบทางเรือได้ เนื่องจากในอดีต ประเทศไทยได้ว่าจ้างชาวต่างชาติมาเป็นผู้บังคับการเรือมาโดยตลอด แม้แต่ในคราวที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เสด็จประพาสฯ ยุโรปครั้งแรก ก็ยังได้ว่าจ้าง " กัปตันคัมมิ่ง" และคณะนายทหารเรือชาวอังกฤษ มาเป็นผู้เดินเรือ แต่ภายหลังจากที่ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้สำเร็จการศึกษา และเข้ารับราชการทหารเรือแล้ว พระองค์ได้แก้ไข ปรับปรุงระเบียบการ ในโรงเรียนนายเรือ ทรงเป็นครูสอนนักเรียนนายเรือ และริเริ่มการใช้ ระบบการปกครองบังคับบัญชา ตามระเบียบการปกครองในเรือรบ คือการแบ่งให้นักเรียนชั้นสูง บังคับบัญชารองลงมา นอกจากนี้ยังทรงจัดเพิ่ม วิชาสำคัญสำหรับชาวเรือขึ้นเพื่อให้สำเร็จการศึกษา สามารถเดินเรือ ทางไกลในทะเลน้ำลึกได้คือ วิชา ดาราศาสตร์ ตรีโกณมิติ อุทกศาสตร์ การเดินเรือเรขาคณิต พืชคณิต ฯลฯ   
              
        ในปีพุทศักราช 2462 พระองค์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือ โดยนำเรือหลวงพระร่วงจากประเทศอังกฤษ เข้ามายังกรุงเทพมหานคร นับเป็นครั้งแรกที่นายทหารเรือไทยเดินเรือได้ไกลข้ามทวีป ที่สำคัญพระองค์ทรงเป็นหัวเรี่ยวหัวเเรงสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ทรงเห็นความสำคัญ และโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อ วันที่ 20 พฤษจิกายน พุทธศักราช 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมี รากฐานมั่นคงนับตั้งแต่บัดนั้น และกองทัพเรือจึงยึดถือ วันดังกล่าวของทุกปีเป็น "วันกองทัพเรือ" จากการที่พระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ ที่เล็งเห็นการไกล พระองค์ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบ เพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือ เนื่องจากทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า อ่าวสัตหีบเป็นอ่าว ที่มีขนาดใหญ่ น้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อม ยิงตอร์ปิโดได้และเกาะน้อยใหญ่ ที่รายล้อมรอบสามารถบังคับคลื่นลมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเรือภายนอกเมื่อแล่นผ่าน
พื้นที่ดังกล่าว จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพได้เลย นอกจากพระองค์ ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์แล้ว ด้านการแพทย์พระองค์
ทรงศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง และเสด็จไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ให้กับประชาชนด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนจีน จนกระทั่งชาวจีนย่านสำเพ็ง มีความทราบซึ้ง ในพระกรุณาธิคุณ และได้เรียกพระองค์ท่านว่า "เตี่ย" ซึ่งหมายถึงพ่อ ทำให้ในเวลาต่อมาทหารเรือได้เรียกพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" สำหรับในหมู่คนไข้ชาวไทย ที่พระองค์รักษานั้น มักจะเรียกขานนามพระองค์ว่า "หมอพร"  พล.อ.ร.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวร และสิ้นพระชนม์ ในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรี ปากน้ำเมืองชุมพร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พุทธศักราช 2466 เวลา 11.40 น.

บันทึกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


เจอบันทึกนี้ให้เอาคำต่อไปนี้ของกูไปประกาศให้คนรู้ว่า
"กูกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์"
ผู้เป็นโอรสของพระปิยะมหาราช ขอประกาศให้พวกมึงรับรู้ไว้ว่า
แผ่นดินสยามนี้ บรรพบุรุษได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิตเข้าแลกไว้
ไอ้อีมันผู้ใด คิดบังอาจทำลายแผ่นดิน ทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ฤๅ กระทำการทุจริตก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อส่วนรวม
จงหยุดการกระทำนั้นเสียโดยเร็ว
ก่อนที่กูจะสั่งทหารผลาญสิ้นทั้งโครต
ให้หมดเสนียดของแผ่นดินสยามอันเป็นที่รักของกู
ตราบใดที่คำว่า "อาภากร" ยังยืนหยัดอยู่ในโลก
กูจะรักษาผืนแผ่นดินสยามของกู
ลูกหลานทั้งหลาย แผ่นดินใดให้เรากำเนิดมา
แผ่นดินใดให้ที่ซุกหัวนอน ให้ความร่มเย็นเป็นสุข
มิให้อนาทรร้อนใจ จงซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินนั้น.

 

 ขอบพระคุณ www.99bayresort.com
เที่ยวทั่วไทย 77 จังหวัด

น้ำตกเอราวัณ สวรรค์บนดิน
ภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง article1

ความคิดเห็นที่ 1 (145852)
avatar
รอวันล่าสังหารเสี้ยนหนามแผ่นดิน

เอาไปบอก ไอ้คางคก จตุพร พรมพันธุ์ และไอ้พวกรับจ้าง/การหาเงินจำนวนมหาศาล ด้วยการสร้างความแตกสามัคคีให้กับคนไทยด้วยการหลอกคนไทยด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงทางพฤติกรรมว่าเป็นเรื่องการเมืองให้พวกมันรู้ว่า การทำสังฆเพศ แบบฆราวาสที่มันทำอยู่ ตามประกาศของเสด็จกรมหลวงชุมพร และตามกฏมนเทียรบาลในสมัยบรรพบุรุษของไทย ว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องตัดหัวเจ็ดชั่วโคตร เนื่องจากคนพวกนี้รับจ้างได้เงินไปคนละหลายสิบหรือหลายร้อยล้านบาท เงินมากขนาดนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนๆหนึ่งได้มากมายขนาดไหน และตามสมัยโบราณการหาผลประโยชน์โดยมิชอบทำให้คนไทยเป็นแสน/เป็นล้านต้องเกลียดชังกัน มันต้องเดิมพันด้วยเลือดและชีวิต

ผู้แสดงความคิดเห็น รอวันล่าสังหารเสี้ยนหนามแผ่นดิน วันที่ตอบ 2013-10-23 01:01:12 IP : 101.109.235.137


ความคิดเห็นที่ 2 (146347)
avatar
1234

คห.1บอกเองดีกว่ามั้ยคนพวกนั้นมันไม่มารู้เรื่องหรือได้ยินหรอก คือเข้ามากะทู้นี้ด้วยใจที่เคารพ ศรัทธา กรุณาอย่าเอานักการเมืองทุกตัวไม่มาจะพวกไหน พวกไหนมันก็เลววววว มาเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้แสดงความคิดเห็น 1234 วันที่ตอบ 2014-02-10 10:20:55 IP : 203.146.116.11


ความคิดเห็นที่ 3 (147625)
avatar
อำนาจ สายตา

 ผมว่าให้ความเคารพแด่กรมหลวงชุมพรดีกว่านะคับอย่าเถียงกันเลยท่านเป็นเทวดาท่านเห็นทุกอย่างใครดีใครไม่ดีอย่าไปตัดสินกันเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น อำนาจ สายตา วันที่ตอบ 2015-08-22 18:54:41 IP : 183.88.160.55


ความคิดเห็นที่ 4 (148062)
avatar
นาวา

    ใช่เลยครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาวา วันที่ตอบ 2016-12-12 13:07:07 IP : 180.180.193.10


ความคิดเห็นที่ 5 (173118)
avatar
natee

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ        บาคาร่า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น natee วันที่ตอบ 2017-01-14 20:54:19 IP : 134.196.19.130


ความคิดเห็นที่ 6 (175606)
avatar
123

 ครูมอบหมายให้ทำประวัติกรมหลวงชุมพรค่ะ  ข้อมลูนี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆที่ถ่ายกันนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 123 วันที่ตอบ 2017-11-29 17:08:32 IP : 171.6.248.34


ความคิดเห็นที่ 7 (176124)
avatar
นาคิน

   good............    สาระน่ารู้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น นาคิน วันที่ตอบ 2018-03-20 20:10:50 IP : 171.96.52.701


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล